Ile osób mieszka w Rzeszowie? Ludność miasta statystyka

Rzeszów, będący stolicą województwa podkarpackiego, to dynamicznie rozwijające się miasto, które przyciąga zarówno mieszkańców z Polski, jak i zza granicy. Liczba ludności Rzeszowa jest przedmiotem badań statystycznych, a różne źródła dostarczają różnych danych. Niemniej jednak, według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 31 grudnia 2022 r., Rzeszów zamieszkuje 197 181 osób, plasując go na 15. miejscu pod względem liczby ludności w Polsce.

Stały wzrost populacji Rzeszowa jest widoczny, jeśli spojrzymy na dane z wcześniejszych lat. Na przykład, według Narodowego Spisu Powszechnego 2021, stan na 31 marca 2021 r., miasto zamieszkiwało 196 374 mieszkańców. Rok wcześniej, wg danych GUS, Rzeszów osiągnął rekordową liczbę 198 609 mieszkańców na koniec 2021 r.

Jednakże, władze miejskie szacowały, że na początku 2022 roku liczba mieszkańców mogła przekraczać nawet 300 tysięcy, uwzględniając osoby będące uchodźcami wojennymi z Ukrainy. Ta liczba nie została jednak potwierdzona przez badania GUS z 2023 roku ani dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Istnieje również grupa mieszkańców, szacowana przez władze miasta na około 20-30 tysięcy, która faktycznie zamieszkuje Rzeszów, ale nie jest zameldowana, co negatywnie wpływa na finanse miasta, ponieważ nie płacą podatków przypisanych do miejsca zamieszkania.

Aby rozwiązać ten problem, władze Rzeszowa od wielu lat prowadzą kampanię zachęcającą nowych mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego w miejscu faktycznego zamieszkania. Podobne działania podejmuje miasto Wrocław. Poprzez organizację loterii i inne inicjatywy, miasto stara się przekonać mieszkańców do uczciwego opodatkowania, co przyniosłoby korzyści finansowe oraz lepsze planowanie i rozwój miasta.

Podsumowując, liczba mieszkańców Rzeszowa wynosi obecnie 197 181 osób. Mimo różnic w danych statystycznych, istnieje trend wzrostowy, co potwierdza dynamiczny charakter miasta. Władze miasta podejmują również działania mające na celu poprawę gospodarki miejskiej poprzez zachęcanie do uczciwego opodatkowania i rozliczania się w miejscu faktycznego zamieszkania. Wraz z przyciąganiem nowych mieszkańców, Rzeszów nadal rozwija się i staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.