jaworzno

Historia miasta Jaworzno

Jaworzno to miasto w województwie śląskim w Polsce. Położone jest w południowej części kraju, na Płaskowyżu Koronowskim.

Początek historii Jaworzna

Historia Jaworzna sięga roku 1240, kiedy to po raz pierwszy wzmiankowano je w dokumentach historycznych. Miasto zostało założone przez księcia mazowieckiego Konrada I jako przyczółek obronny przed najazdami Czechów i Litwinów. Nazwa Jaworzno pochodzi od polskiego słowa „jaworek”, co oznacza „małe wzgórze”.

Liczba mieszkańców Jaworzna

Jaworzno to miasto w Polsce liczące około 40 000 mieszkańców. Zostało założone w XIII wieku i jest jednym z najstarszych miast w Polsce.

Historia Jaworzna sięga XIII wieku. W 1272 r. książę Henryk Probus nadał mu prawa i przywileje miejskie, dzięki którym stał się ważnym ośrodkiem handlowym na szlaku z Krakowa na Śląsk i Wielkopolskę. W 1291 r. Jaworzno otrzymało prawa miejskie, a za panowania Władysława Łokietka stało się miastem królewskim. Pierwsza wzmianka o Żydach mieszkających w Jaworznie pochodzi z 1342 roku.

Pierwsze wzmianki o mieście

Jaworzno to miasto w Polsce. Położone jest w województwie śląskim, nad rzeką Wartą. Historia Jaworzna sięga czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1253 roku, kiedy wzmiankowano je jako „Jaworec”. Niewiele jest przekazów o tym okresie, ale wiemy, że w tym czasie Jaworzno było ważnym ośrodkiem handlowym i członkiem Hanzy.

W 1793 r. Jaworzno znalazło się w zaborze pruskim, a po I wojnie światowej ponownie znalazło się pod panowaniem polskim. Po II wojnie światowej miasto doświadczyło gwałtownego rozwoju przemysłowego, a jego populacja znacznie wzrosła – z nieco ponad 10 tys. do ponad 100 tys. obecnie.

Miasto Jaworzno znajduje się w województwie śląskim, w Polsce. To miasto o długiej historii, sięgającej XIII wieku. Pierwsza wzmianka o mieście znajduje się w dokumencie z 1253 roku, spisanym przez niemieckiego króla Ottokara II. Dokument wymienia „Jawora” jako jedną z jego posiadłości.

Jaworzno – prawa miejskie

W 1313 r. Jaworzno zostało miastem, a prawa miejskie otrzymało również od króla Władysława Łokietka. W 1414 r. król polski Władysław III nadał jej herb i przywileje na handel końmi.